Stel uw vraag via WhatsApp!

Logo-vdAkkerBomen-leiboomspecialist.png

Actievoorwaarden

Eindejaarsactie 2023

Actievoorwaarden: eindejaarsactie 2023

Algemeen:

1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie ‘75% korting op onze aanplantingservice’ (hierna te noemen: ‘de Actie’), die wordt georganiseerd door de Leiboomspecialist van Van den Akker Bomen gevestigd te Oost West Middelbeer (5091 JP) aan de Langereijt 37, Oost-, West- en Middelbeers.

2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van Leiboomspecialist.nl.

3. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.

4. Van den Akker Bomen kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op deze webpagina.

5. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Van den Akker Bomen is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Van den Akker Bomen. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

6. Tussen woensdag 13 december en zondag 31 december ontvangt u bij een goedgekeurde offerte 75% korting op de aanplantservice van de door ons geleverde leibomen.

7. Van woensdag 13 tot en met woensdag 20 december worden er nieuwe offertes gemaakt, de resterende actieperiode wordt gebruikt als beslistermijn waarin u akkoord kunt geven op de offerte.

8. Deelname aan de Actie is gratis.

9. Deelname is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.

10. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Van den Akker Bomen en door deze partijen ingeschakelde derden – waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie – zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

11. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. Van den Akker Bomen heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.